KATALOG-Tolmed Medikal
Kurumsal

TORAKALOMBER STABİLİZASYON SİSTEM

Torakolomber Stabilizasyon servikal haricinde kalan sakrum kemiğine kadar olan omurga alanıdır. Torakolomber  birkaç aponörotik ve fasyal bölgeden oluşan kuşaklı bir yapıdır.

0200

Devamı